Øk omsetningen i din nettbutikk med CRO

Med vår erfaring i å bistå flere kjente aktører i Norden, er vi sikre på at Ivo kan tilby verdifull støtte til deg og din bedrift. Vi har ekspertisen til å hjelpe dere med å:

Våre suksesshistorier

“Vi er godt fornøyde med samarbeidet med Ivo Experience, inkl. arbeidet som gjøres rundt CRO. Ivo har tatt føringen i disse prosessene, som er et område vi ikke selv har jobbet med tidligere. De besitter også god fagkunnskap og erfaring på området, som bidrar til å gi oss stadig nye ideer til hvordan nettsiden kan forbedres”
Høie logo
Mats Gulbrandsen
Daglig leder - Høie

Samarbeidspartnere & Verktøy

Vwo Logo

Hvordan foregår en eksperimenteringsprosess?

De viktigste faktorene i en eksperimenteringsprosess er: en, at den er datadrevet, og to, at vi jobber tett med dere som kunde.
Basert på innsikt fra kvantitativ- og kvalitativ data så lager vi hypoteser for testing sammen. Hypotesene prioriteres, hvor utvalgte tester går live som en A/B-test eller en A/B/C-test. Eksperimentering er en kontinuerlig prosess hvor det også er mulig å teste re-design og nye funksjoner.

Datagrunnlag

Vi samler inn kvantiativ og kvalitativ data (GA, Heatmaps, spørreundersøkelse, brukertesting m.m). Dette gjør vi for å finne ut hvilke problemer vi skal løse for brukerne og for å øke sannsynligheten for A/B-testen skal blir suksessfull.

Lage hypoteser

Basert på innsikt fra datagrunnlaget så lager vi, både internt og i fellesskap, hypoteser for testing. Dette skjer ofte i form av en workshop, hvor vi går i gjennom hypotesene. Her gir vi de en score og prioriterer de testene med høyest sannsynlighet for å øke konvertering og omsetning.

Kjør A/B test

A/B-testene designes, utvikles og måleparametre settes opp. Nå er vi klare for å teste! A/B- testene kjøres til de er signifikante før en vinner kåres. Er testen en konverteringsvinner, så blir den lagt til implementering. Testene som ikke vinner gir oss verdifull innsikt, men er også kostnadsbesparende i form av at bedriften ikke utvikler løsninger som senker konverteringen.

Kom i gang med CRO i dag