Ivo Logo

A/B Testing

A/B testing er en metode for å sammenligne to versjoner av en nettside eller en app for å se hvilken som presterer best. Dette er en av de mest effektive verktøyene vi bruker innen Conversion Rate Optimization (CRO) for å forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsraten. 

I en A/B-test blir brukerne delt inn i to grupper: én gruppe ser versjon A (kontrollgruppen), og den andre gruppen ser versjon B (varianten). Ved å analysere brukeratferden og måle viktige KPIer, som klikkfrekvens og konverteringsrate, kan vi identifisere hvilken versjon som gir best resultater. Denne datadrevne tilnærmingen hjelper oss å ta informerte beslutninger og implementere endringer som faktisk gir positiv effekt.


A/B testene kjøres til de er signifikante før en vinner kåres. Er testen en konverteringsvinner, så blir den lagt til implementering. Testene som ikke vinner gir oss verdifull innsikt, men er også kostnadsbesparende i form av at bedriften ikke utvikler løsninger som senker konverteringen.

Forbedre brukernes opplevelser og se hvordan resultatene forbedres. La oss diskutere hvordan vi kan oppnå dette sammen: